Wykształcenie i życiorys zawodowy

 

Wykształcenie

1998 r. – ukończenie studiów na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Łodzi – dyplom lekarza

1998 r. prawo wykonywania zawodu lekarza (nr 1348888)

2000 r. – 2008 r.: specjalizacja z zakresu ginekologii i położnictwa

2004 r. – stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy „Ocena przydatności badań diagnostycznych do kwalifikacji operacyjnej pacjentek leczonych z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu” na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

2011 r. – rozpoczęcie specjalizacji z zakresu ginekologii onkologicznej

Czytaj więcej...

Spis publikacji oryginalnych

 

1. Edyta Wlaźlak, Grzegorz Surkont, Aldona Dunicz-Sokołowska, Barbara Kocięba-Gała, Tomasz Stetkiewicz, Jacek Suzin.

  • Operacje sposobem Burcha po nieskutecznych zabiegach z wykorzystaniem taśm beznapięciowych TVT i IVS.

Przegląd Menopauzalny 2007 nr 3 (31) s. 170– 172.

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42 

Czytaj więcej...

Prace oryginalne przyjęte do druku

 

N. Lemos, J. E. Korte, M. Iskander, R. Freeman, A. Arunkalaivanan, D. Rizk, M. Halaska, C. Medina, J. C. Conceição, M. Parekh, A. Martan, O. Sorinola, E. Wlazlak, Gamal Ghoniem, S. Swift

  • Center-by-center results of a multicenter prospective trial to determine the inter-observer correlation of the simplified POP-Q in describing pelvic organ prolapse.

Int Urogynecol J DOI 10.1007/s00192-011-1593-y

Ranking:
Impact Factor: 2,412
Punktacja MNiSW: 32

Czytaj więcej...

Konferencje, zjazdy, sympozja

 

1. Edyta Wlaźlak, Grzegorz Surkont, Nina Juszczyszyn-Różycka, Jacek Suzin. Operacyjne leczenie zaburzeń statyki narządu płciowego u kobiet w obrębie kompartmentu przedniego z użyciem systemu Perigee (AMS). International Urogynecology Association (IUGA) oraz European Urogynecology Association (EUGA) Toronto. Canada August 23 -27, 2010 

Czytaj więcej...

Publikacje dydaktyczne

 

1. Surkont G., Wlaźlak E.

  • Daryfenacyna – selektywny antagonista receptora M3, nowa opcja leczenia pęcherza nadreaktywnego

Uroginekologia Praktyczna pod red. Tomasza Rechbergera Wydawnictwo Bifolium Lublin 2007: ISBN 83-89991-51-1: s. 211-213. 

Czytaj więcej...

Informacje o wykonanych projektach naukowych

 

I. Tytuł projektu:

„Określenie ekspresji podjednostek hTERT u kobiet z zaburzeniami cyklu miesiączkowego”

(praca własna UM Łódź - współwykonawca). 

 

II. Tytuł projektu:

„Ocena przydatności badania ultrasonograficznego, histerosonografii i Power Doppler do oceny endometrium oraz określenie ekspresji podjednostek telomerazy w chorobach błony śluzowej jamy macicy”

(grant KBN - współwykonawca).

Czytaj więcej...

Doświadczenie w badaniach klinicznych

 

  1. analiza skuteczności leczenia objawów menopauzy
  2. ocena skuteczności leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu za pomocą ostrzyknięć okołocewkowych (randomizowane, porównawcze)
  3. ocena skuteczności leczenia dolegliwości uroginekologicznych za pomocą estrogenów dopochwowych 

Czytaj więcej...

Doświadczenie w pracy klinicznej

 

Od 2000 roku zajmuję się badaniami ultrasonograficznymi kobiet ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki onkologicznej.

Od 2001 roku w Poradni Menopauzy przyjmowałam pacjentki w okresie menopauzy, a w Poradni Uroginekologicznej kobiety z nietrzymaniem moczu i zaburzeniami statyki narządu rodnego (obniżeniami pochwy i macicy). 

Czytaj więcej...

Dr n. med. Edyta Wlaźlak

  • dr Edyta Wlaźlakginekolog-położnik
  • uroginekolog

 

Centrum Medyczne „Być kobietą…”

GINEKOLOGIA
UROGINEKOLOGIA
GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA
GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
REHABILITACJA UROGINEKOLOGICZNA
OSTEOPATIA

 Tel. (42) 237 24 44

Gabinet

Dermed

Centrum Medyczne "Być kobietą..."
ul. Kościuszki 17
90-418 Łódź

(wejście od ul. Wólczańskiej 34)

rejestracja telefoniczna:
(42) 237 24 44

poniedziałek - piątek
od 15.00 do 20.00

rejestracja internetowa:
poprzez ZnanyLekarz.pl