1. Edyta Wlaźlak, Grzegorz Surkont, Aldona Dunicz-Sokołowska, Barbara Kocięba-Gała, Tomasz Stetkiewicz, Jacek Suzin.

 • Operacje sposobem Burcha po nieskutecznych zabiegach z wykorzystaniem taśm beznapięciowych TVT i IVS.

Przegląd Menopauzalny 2007 nr 3 (31) s. 170– 172.

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42 

 

 

2. Grzegorz Surkont, Edyta Wlaźlak, Jacek Suzin.

 • Brzuszna sakrokolpopeksja w leczeniu enterocele – omówienie techniki operacyjnej oraz analiza przebiegu pierwszych operacji.

Ginekologia Polska 2007 (3) s.196-198.

Ranking:
impact Factor: 0,367
punktacja Mnisw: 9
index Copernicus Value: 9

 

3. Grzegorz Surkont, Edyta Wlaźlak, Andrzej Kowalski, Jacek Suzin..

 • Kolpopeksja krzyżowo-kolcowa w leczeniu zaburzeń statyki narządu płciowego u kobiet – analiza przebiegu operacji oraz powikłań na podstawie doświadczeń własnych

Ginekologia Polska 2007 (3) s.199-203.

Ranking:
impact Factor: 0,367
punktacja Mnisw: 9
index Copernicus Value: 9

 

4. Grzegorz Surkont, Edyta Wlaźlak, Andrzej Kowalski, Jacek Suzin.

 • Kolposuspensja sposobem Burcha – analiza powikłań na materiale własnym.

Ginekologia Polska 2007 (4) s.288-292.

Ranking:
impact Factor: 0,367
punktacja Mnisw: 9
index Copernicus Value: 9

 

5. Grzegorz Surkont, Edyta Wlaźlak, Aldona Dunicz-Sokołowska, Jacek Suzin.

 • Skuteczność leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (wnm) za pomocą operacji sposobem Burcha oceniana przy pomocy analizy ITT.

Ginekologia Polska 2007 (5) s.378-380.

Ranking:
impact Factor: 0,367
punktacja Mnisw: 9
index Copernicus Value: 9

 

6. Grzegorz Surkont, Edyta Wlaźlak, Wojciech Kazimierak, Aldona Dunicz-Sokołowska , Jacek Suzin.

 • Wpływ operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (wnm) za pomocą taśmy IVS na jakość życia pacjentek.

Ginekologia Polska 2007 (5) s.381-383.

Ranking:
impact Factor: 0,367
punktacja Mnisw: 9
index Copernicus Value: 9

 

7. Grzegorz Surkont, Edyta Wlaźlak, Wojciech Kazimierak, Aldona Dunicz-Sokołowska , Jacek Suzin.

 • Efekty leczenia operacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu (wnm) za pomocą kolposuspensji sposobem Burcha oraz taśmy IVS oceniane przy użyciu różnych badań uroginekologicznych

Ginekologia Polska 2007 (6) s.460-463.

Ranking:
impact Factor: 0,367
punktacja Mnisw: 9
index Copernicus Value: 9

 

8. Edyta Wlaźlak, Adam Bitner, Grzegorz Surkont, Nina Juszczyszyn-Różycka, Tomasz Stetkiewicz, Katarzyna Hendzel, Józef Kobos, Jacek Suzin.

 • Ocena ekspresji telomerazy w błonie śluzowej jamy macicy podczas cyklu miesiączkowego.

Przegląd Menopauzalny 2007 nr 2 (30) s. 102– 105.

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

9. Edyta Wlaźlak, Józef Kobos, Adam Bitner, Grzegorz Surkont, Katarzyna Hendzel, Barbara Kocięba-Gała, Aldona Dunicz-Sokołowska, Tomasz Stetkiewicz, Jacek Suzin.

 • Ocena ekspresji telomerazy w endometrium atroficznym u kobiet po menopauzie

Przegląd Menopauzalny 2007 nr 3 (31). s 162– 165.

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

10. Edyta Wlaźlak, Grzegorz Surkont, Aldona Dunicz-Sokołowska, Maria Długaszek, Krystyna Radomska, Tomasz Stetkiewicz, Alfreda Graczyk.

 • Analiza stężenia wapnia we włosach kobiet w okresie okołomenopauzalnym

Przegląd Menopauzalny 2007 nr 1 (29). s. 51-54.

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

11. Edyta Wlaźlak, Grzegorz Surkont, Aldona Dunicz-Sokołowska, Aleksandra Cichińska, Maria Wieszczycka, Dominika Sobieszkoda, Tomasz Stetkiewicz, Jacek Suzin.

 • Mnoga kamica pęcherza moczowego – rzadka przyczyna objawów pęcherza nadreaktywnego po operacji korygującej zaburzenia statyki narządu rodnego.

Przegląd Menopauzalny 2007 nr 4 (32). s 244– 245.

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

12. Edyta Wlaźlak, Aldona Dunicz-Sokołowska, Grzegorz Surkont, Tomasz Stetkiewiz, Alfreda Graczyk.

 • Analiza zmiany stężeń cynku we włosach kobiet w okresie okołomenopauzalnym.

Przegląd Menopauzalny 2007 nr 4 (32). s 220– 222.

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

13. Edyta Wlaźlak., Aldona Dunicz-Sokołowska, Krystyna Radomska, Tomasz Stetkiewicz, Grzegorz Surkont, Alfreda Graczyk.

 • Analiza stężenia miedzi we włosach kobiet w okresie okołomenopauzalnym

Przegląd Menopauzalny 2007 nr 5 (33). s 303 –305.

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

14. Grzegorz Surkont , Edyta Wlaźlak, Aldona Dunicz-Sokołowska, Barbara Wrońska, Krzysztof Strużycki, Dominika Sobieszkoda, Aleksandra Cichińska, Jacek Suzin

 • Porównanie wartości predykcyjnej dodatniego wyniku badania usg, wykonanego głowicą przezpochwową (TVS) przez różnych lekarzy w zakresie wykrywania chorób endometrium u kobiet po menopauzie bez nieprawidłowych krwawień.

Ultrasonografia 2007 nr 31. s.57-60.

Ranking:
punktacja MNiSW: 4

 

15. Grzegorz Surkont , Edyta Wlaźlak, Aldona Dunicz-Sokołowska, Maria Wieszczycka, Aleksandra Cichińska, Krzysztof Strużycki, Jacek Suzin

 • Analiza rozbieżności oceny ultrasonograficznej jamy macicy kobiet po menopauzie bez nieprawidłowych krwawień, dokonywanej przez różnych lekarzy.

Ultrasonografia 2007 nr 31: s. 53-56.

Ranking:
punktacja MNiSW: 4

 

16. Aldona Dunicz-Sokołowska, Maria Długaszek, Krystyna Radomska, Edyta Wlaźlak, Grzegorz Surkont, Alfreda Graczyk

 • Contents of bioelements and toxic metals in the polish population determined by hair analysis Part III. Adults aged 20 to 40 years.

Magnesium Research 2007; Volume 20 number 1 s. 43-52.

Ranking:
Impact Factor: 1.379
Punktacja Mnisw: 10,00

 

17. Aldona Dunicz-Sokołowska, Edyta Wlaźlak, Grzegorz Surkont, Krystyna Radomska, Maria Długaszek, Alfreda Graczyk

 • Contents of bioelements and toxic metals in the Polish population determined by hair analysis Part IV. Adults aged 40 to 60 years.

Magnesium Research 2007; Volume 20 number 2 s. 136-147.

Ranking:
Impact Factor: 1.379
Punktacja Mnisw: 10,00

 

18. Surkont G., Wlaźlak E., Stetkiewicz T., Suzin J.

 • Analiza powikłań operacji z użyciem taśmy IVS stosowanych do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu.

Przegląd Menopauzalny 2006; 1: 56 – 60.

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

19. Surkont G., Wlaźlak E., Kowalski A., Zdziennicki A., Suzin J.

 • Ocenę skuteczności kolposuspensji sposobem Burcha w zakresie leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) za pomocą diagramu CONSORT.

Ginekologia Polska 2006 Warszawa 77(6): s.463 – 467.

Ranking:
impact Factor: 0,367
punktacja Mnisw: 9
index Copernicus Value: 9

 

20. Dunicz-Sokołowska A, Graczyk A, Radomska K, Długaszek M, Wlaźlak E, Surkont G,

 • Contents of bioelements and toxic metals in a Polish population determined by hair analisys. Part 2 Young persons aged 10-20 years.

Magnesium Research: Vol 19 nr 3; 2006; s. 167 – 179

Ranking:
Impact Factor: 1.379
Punktacja Mnisw: 10,00

 

21. Surkont G., Wlaźlak E., Bitner A., Stetkiewicz T., Topczewska-Tylińska K., Suzin J.

 • Biopsja aspiracyjna endometrium (EAB) jako sposób diagnostyki ultrasonograficznego podejrzenia chorób endometrium u kobiet bez nieprawidłowych krwawień.

Przegląd Menopauzalny 2006; 3: 171 – 174.

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

22. Wlaźlak E., Surkont G., Kobos J., Tyliński W, Stetkiewicz W, Suzin J,

 • Ekspresja metaloproteinaz MMP-1, MMP-9 oraz tkankowego inhibitora metaloproteinazy TIMP-1 w przypadkach raka endometrium oraz rozrostów błony sluzowej jamy macicy.

Przegląd Menopauzalny; 2006; 6(28): 363 - 366

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

23. Surkont G., Wlaźlak E., Bitner A., Tyliński W., Stetkiewicz T., Suzin J.

 • Analiza ultrasonograficzna cech chorób błony śluzowej jamy macicy u kobiet po menopauzie bez nieprawidłowych krwawień.

Przegląd Menopauzalny 2006; 2: 96 – 101.

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

24. Wlaźlak E., Surkont G., Stetkiewicz T., Suzin J.

 • Wpływ wybranych metod nieoperacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) na jakość życia pacjentek.

Przegląd Menopauzalny 2005; 2: 53-60.

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

25. Surkont G., Suzin J., Wlaźlak E., Paszkowski T., Rechberger T.

 • Estradiol stosowany dopochwowo w leczeniu dolegliwości uroginekologicznych – doświadczenia własne.

Przegląd Menopauzalny 2005; 1: 37-43

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

26. Wlaźlak E., Surkont G., Sobczuk A., Stetkiewicz T., Suzin J.

 • Operacja zmodyfikowanym sposobem Burcha w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) – analiza przebiegu okresu okołooperacyjnego pierwszych zabiegów.

Przegląd Menopauzalny 2005; 1: 61-67.

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

27. Surkont G., Wlaźlak E., Sobieszkoda D., Stetkiewicz T., Suzin J.

 • Operacja IVS – analiza przebiegu okresu okołooperacyjnego (część 2).

Przegląd Menopauzalny 2005; 4: 51-54.

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

28. Surkont G., Wlaźlak E., Stetkiewicz T., Sobieszkoda D., Suzin J.

 • Wpływ różnych sposobów analizy efektów leczenia nieoperacyjnego wysiłkowego nietrzymania moczu na końcowe wnioski.

Przegląd Menopauzalny 2005; 4: 77-82.

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

29. Surkont G., Wlaźlak E., Stetkiewicz T., Sobczuk A., Krajewski P., Suzin J.

 • Kolposuspensja zmodyfikowanym sposobem Burcha – kompleksowa ocena średnioterminowych wyników leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) u kobiet z zastosowaniem subiektywnych i obiektywnych metod diagnostycznych.

Przegląd Menopauzalny 2005; 3: 29-35.

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

30. Surkont G., Wlaźlak E., Stetkiewicz T., Sobczuk A., Krajewski P., Suzin J.

 • Kolposakrofiksacja zmodyfikowanym sposobem Richtera – przebieg okresu około- i pooperacyjnego pierwszych zabiegów.

Przegląd Menopauzalny 2005; 3: 65-71.

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

31. Surkont G., Wlaźlak E., Stetkiewicz T., Suzin J.

 • Wpływ analizy ITT na ocenę skuteczności leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) za pomocą taśmy IVS.

Przegląd Menopauzalny 2005; 6: 58-61.

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

32. Surkont G., Wlaźlak E., Suzin J.

 • Ocena efektu klinicznego terapii dopochwowej 17 β - estradiolem w leczeniu zanikowego zapalenia pochwy.

Przegląd Menopauzalny 2004; 5: s. 24 – 31

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

33. Wlaźlak E., Surkont G., Suzin J.

 • Ocena efektów nieoperacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet za pomocą różnych metod diagnostycznych.

Przegląd Menopauzalny 2004; 3: s. 57 – 62

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

34. G. Surkont, E. Wlaźlak, T. Stetkiewicz, A. Bitner, J. Suzin

 • Kliniczne znaczenie obecności płynu w obrębie jamy macicy u kobiet po menopauzie.

Przegląd Menopauzalny 2004; 2: 68-72

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

35. G. Surkont, E. Wlaźlak, J. Suzin

 • Taśma beznapięciowa IVS (intravaginal sling) w leczeniu operacyjnym wysiłkowego nietrzymania moczu– pierwsze doświadczenia.

Przegląd Menopauzalny 2003; 6: 62-67

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

 

36. G. Surkont, E. Wlaźlak, J. Suzin

 • Kliniczna ocena tolerancji doustnej ciągłej terapii estrogenowo-progestagenowej (Activelle).

Przegląd Menopauzalny 2002: 4(4); 35-39

Ranking:
impact Factor: 0,221
punktacja Mnisw: 13
index Copernicus Value:10,42

Dr n. med. Edyta Wlaźlak

 • dr Edyta Wlaźlakginekolog-położnik
 • uroginekolog

 

Centrum Medyczne „Być kobietą…”

GINEKOLOGIA
UROGINEKOLOGIA
GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA
GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
REHABILITACJA UROGINEKOLOGICZNA
OSTEOPATIA

 Tel. (42) 237 24 44

Gabinet

Dermed

Centrum Medyczne "Być kobietą..."
ul. Kościuszki 17
90-418 Łódź

(wejście od ul. Wólczańskiej 34)

rejestracja telefoniczna:
(42) 237 24 44

poniedziałek - piątek
od 15.00 do 20.00

rejestracja internetowa:
poprzez ZnanyLekarz.pl