1. Edyta Wlaźlak, Grzegorz Surkont, Nina Juszczyszyn-Różycka, Jacek Suzin. Operacyjne leczenie zaburzeń statyki narządu płciowego u kobiet w obrębie kompartmentu przedniego z użyciem systemu Perigee (AMS). International Urogynecology Association (IUGA) oraz European Urogynecology Association (EUGA) Toronto. Canada August 23 -27, 2010 

 

2. Surkont G, Wlazlak E, Suzin J, Bader W, Kolben S, Dunicz-Sokolowska A, Kociszewski J; Pelvic floor ultrasound evaluation of TVTO - could we put the tape where it was planned to be localized? International Urogynecology Association (IUGA) oraz European Urogynecology Association (EUGA) Toronto. Canada August 23 -27, 2010

 

3. Kociszewski J, Surkont G, Wlazlak E, Dunicz-Sokolowska A, Kuszka A, Suzin J, Viereck V, Marciniak W; TVT results in stress urinary incontinent women with intrinsic sphincter deficiency - pelvic floor ultrasound evaluation. International Urogynecology Association (IUGA) oraz European Urogynecology Association (EUGA) Toronto. Canada August 23 -27, 2010

 

4. Kociszewski J, Surkont G, Wlazlak E, Dunicz-Sokolowska A, Viereck V, Suzin J, Kolben S; Pelvic floor ultrasound to evaluate TVTO biomechanics and optimize its localization - the 1/2 formula. International Urogynecology Association (IUGA) oraz European Urogynecology Association (EUGA) Toronto. Canada August 23 -27, 2010

 

5. Wlaźlak E, Surkont G, Suzin J; Odległe powikłania pooperacyjne po polipropylenowej taśmie multifilamentowej zakładanej załonowo (IVS, Tyco) w celu leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu. XXX Kongres PTG 16.09-19.09.2009 Lublin

 

6. Wlaźlak E, Surkont G, Bielecki D, Czebotar J, Juszczyszyn-Różycka N, Suzin J; Leczenie zaburzeń statyki narządu płciowego u kobiet za pomocą pessarów kostkowych (Dr Arabin). XXX Kongres PTG 16.09-19.09.2009 Lublin

 

7. J. Kociszewski, G. Surkont, E. Wlaźlak, A. Dunicz-Sokolowska, S. Kolben Differences in female urethral length based on ultrasound measurement results. The 34th Annual Meeting of the International Urogynecological Association Villa Erba. Como, Italy June 16-20, 2009.

 

8. Edyta Wlaźlak, Grzegorz Surkont, Jacek Suzin. Kliniczne aspekty diagnostyki ultrasonograficznej nietrzymania moczu u kobiet. IX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Toruń 22-25.05.2008r.

 

9. Grzegorz Surkont, Edyta Wlaźlak, Jacek Suzin. Znaczenie badania usg w codziennej praktyce uroginekologicznej. IX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Toruń 22-25.05.2008r.

 

10. Grzegorz Surkont, Edyta Wlaźlak, Jacek Suzin. Diagnostyka usg nieprawidłowych krwawień z macicy. IX Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Toruń 22-25.05.2008r.

 

11. Grzegorz Surkont, Edyta Wlaźlak, Jacek Suzin. Pragmatyczna diagnostyka i podstawy leczenia w uroginekologii. II Łódzkie Seminarium uroginekologiczne III Sympozjum: Postępy w diagnostyce i terapii w położnictwie i ginekologii Łódź 9-11.10.2008r.

 

12. Edyta Wlaźlak, Grzegorz Surkont, Jacek Suzin. Znaczenie badania urodynamicznego w codziennej praktyce uroginekologicznej. II Łódzkie Seminarium uroginekologiczne III Sympozjum: Postępy w diagnostyce i terapii w położnictwie i ginekologii Łódź 9-11.10.2008r.

 

13. Jacek Suzin, Grzegorz Surkont, Edyta Wlaźlak. Ewolucja operacyjnego leczenia wnm. I Kongres Ginekologii Małoinwazyjnej Lublin 8-9.05.2008r.

 

14. Grzegorz Surkont, Edyta Wlaźlak, Jacek Suzin. Aufbau eines urogynaekologischen Zentrums. Treffen der European Urogynaecological Association (EUGA) Meeting of the European Urogynaecological Assotiation (EUGA) 15. Internationales Seminar Maintz-Schwerin Schwerin 27-28.04.2008r.

 

15. Wlaźlak E, Surkont G, Bielecki D, Czebotar J, Juszczyszyn-Różycka N, Suzin J; Krótkoterminowa analiza terapii wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet za pomocą pessarów cewkowych (Dr Arabin). XXX Kongres PTG 16.09-19.09.2009 Lublin

Uroginekologia XXI wieku Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe Sekcji Uroginekologii PTG

Lublin, 26-28 kwietnia 2007r s.37.

 

16. A, Jama, G. Surkont, E, Wlaźlak, J. Suzin. Leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) za pomocą taśmy MONARC (AMS)

Ginekologia Polska. Suplement 1.Kongres w Poznaniu IX 2006. : s. 86

 

17. A. Jama, G. Surkont, E, Wlaźlak, J. Suzin Operacyjne leczenie Enterocoele i Rectocoele. Z użyciem systemu Apogee (AMS). Ginekologia Polska. Suplement 1.Kongres w Poznaniu IX 2006.: s. 86

 

18. A. Juma, G. Surkont, E. Wlaźlak, J. Suzin. Operacyjne leczenie zaburzeń statyki narządu płciowego u kobiet w obrębie kompartymentu przedniego z użyciem systemu Perigee (AMS) – pierwsze doświadczenie.

Ginekologia Polska. Suplement 1.Kongres w Poznaniu IX 2006. s.: 86

 

19. P. Kadras, G. Surkont, E. Wlaźlak, J. Suzin Nieinwazyjny system kontroli nietrzymania moczu (NICMS – non – invasive continence management system) – ocena urządzenia prototypowego.

Ginekologia Polska. Suplement 1.Kongres w Poznaniu IX 2006. s.:83

 

20. Wlaźlak E., Surkont G., Sieroszewski P., Tyliński W., Kowalczyk - Amico K., Bitner A., Suzin J.

Porównanie czułości diagnostycznej badania USG głowicą przezpochwową (TVS) wykonanego przez lekarzy o różnym stopniu doświadczenia ultrasonograficznego w zakresie wykrywania chorób endometrium u kobiet po menopauzie bez nieprawidłowych krwawień (SP-72). Ultrasonografia Suplement l 1/2006: s. 99.

 

21. Wlaźlak E., Surkont G., Bitner A., Suzin J. Skuteczność diagnostyczna badania USG w zakresie wykrywania chorób endometrium u kobiet bez nieprawidłowych krwawień (SP-73).

Ultrasonografia Suplement 1/2006: s. 100.

 

22. Wlaźlak E., Surkont G., Sieroszewski P., Tyliński W., Bitner A., Suzin J. Skuteczność diagnostyczna badania USG głowicą przezpochwową (TVS) w zakresie wykrywania raka endometrium u kobiet po menopauzie bez podejrzanych objawów (SP-74).

Ultrasonografia Suplement 1/2006: s. 101.

 

23. Suzin J., Surkont G., Wlaźlak E. Brzuszna sakrokolpopeksja jako zabieg stosowany w przypadku wypadania pochwy Reoperacje w ginekologii pod red. J. A. Jakowickiego Wyd. Bifolium Lublin 2004: 198

 

24. Wlaźlak E., Suzin J., Surkont G. Operacja sposobem Burcha wykonana u pacjentek po nieskutecznym ostrzyknięciu cewki preparatem Contigen lub Permacol Reoperacje w ginekologii pod red. J. A. Jakowickiego Wyd. Bifolium Lublin 2004: 228

 

25. Surkont G., Suzin J., Wlaźlak E. Operacja sposobem Burcha po nieskutecznych zabiegach z wykorzystaniem taśm beznapięciowych TVT/IVS - pierwsze doświadczenia Reoperacje w ginekologii pod red. J. A. Jakowickiego Wyd. Bifolium Lublin 2004: 200

 

26. G. Surkont, E. Wlaźlak, P. Sieroszewski, W. Tyliński, K. Kowalczyk-Amico, A. Bitner, J. Suzin Porównanie czułości diagnostycznej badania usg głowicą przezpochwową (TVS) wykonanego przez lekarzy o różnym stopniu doświadczenia ultrasonograficznego w zakresie wykrywania chorób endometrium u kobiet po menopauzie bez nieprawidłowych krwawień VII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Kielce Ultrasonografia 2004; 17: 94

 

27. E. Wlaźlak, G. Surkont, P. Sieroszewski, W. Tyliński, A. Bitner, J. Suzin Skuteczność diagnostyczna badania usg głowicą przezpochwową (TVS) w zakresie wykrywania raka endometrium u kobiet po menopauzie bez podejrzanych objawów VII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego Kielce Ultrasonografia 2004; 17: 95

 

28. G. Surkont, W. Tyliński, E. Wlaźlak, J. Suzin Czy obecność płynu w obrębie jamy macicy w badaniu USG u kobiet po menopauzie jest wskazaniem, czy przeciwskazaniem do diagnostyki inwazyjnej? XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Bydgoszcz 2003 Ginekologia Polska Suplement I Streszczenia: 201

 

29. G. Surkont, W. Tyliński, E. Wlaźlak, J. Suzin Przedoperacyjna ocena zmian patologicznych jamy macicy za pomocą histerosonografii. XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Bydgoszcz 2003 Ginekologia Polska Suplement I Streszczenia: 202

 

30. G. Surkont, E. Wlaźlak, J. Suzin Operacja sposobem Burcha w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) – analiza powikłań i wpływu operacji na jakość życia. XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Bydgoszcz 2003 Ginekologia Polska Suplement I Streszczenia: 286

 

31. G. Surkont, E. Wlaźlak, J. Suzin IVS – operacja lekka, łatwa i przyjemna? XXVIII Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego Bydgoszcz 2003 Ginekologia Polska Suplement I Streszczenia: 285 – praca wyróżniona

 

32. G. Surkont, W. Tyliński, P. Sieroszewski, K. Strużycki, E. Wlaźlak, J. Suzin Saline infusion sonography (SIS) in preoperative assessment-preliminary report Congress of European Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology. Warsaw 2002

 

33. G. Surkont, E. Wlaźlak, J. Suzin Open Burch colposuspension - analysis of early postoperative period – prospective controlled trial. 4th Congress of the Central European Association of Urology Łódź 2002

Dr n. med. Edyta Wlaźlak

  • dr Edyta Wlaźlakginekolog-położnik
  • uroginekolog

 

Centrum Medyczne „Być kobietą…”

GINEKOLOGIA
UROGINEKOLOGIA
GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA
GINEKOLOGIA ESTETYCZNA
REHABILITACJA UROGINEKOLOGICZNA
OSTEOPATIA

 Tel. (42) 237 24 44

Gabinet

Dermed

Centrum Medyczne "Być kobietą..."
ul. Kościuszki 17
90-418 Łódź

(wejście od ul. Wólczańskiej 34)

rejestracja telefoniczna:
(42) 237 24 44

poniedziałek - piątek
od 15.00 do 20.00

rejestracja internetowa:
poprzez ZnanyLekarz.pl