I. Tytuł projektu:

„Określenie ekspresji podjednostek hTERT u kobiet z zaburzeniami cyklu miesiączkowego”

(praca własna UM Łódź - współwykonawca). 

 

II. Tytuł projektu:

„Ocena przydatności badania ultrasonograficznego, histerosonografii i Power Doppler do oceny endometrium oraz określenie ekspresji podjednostek telomerazy w chorobach błony śluzowej jamy macicy”

(grant KBN - współwykonawca).

 

III. Tytuł projektu:

„Określenie częstości występowania utajonych i objawowych uszkodzeń zwieraczy u kobiet po porodzie drogami natury oraz ustalenie standardów postępowania diagnostycznego i terapeutycznego w przypadku nietrzymania stolca u tych chorych”

(grant KBN – współwykonawca).

 

IV. Tytuł projektu:

„Analiza efektów operacyjnego leczenia chorób uroginekologicznych z wykorzystaniem sztucznych implantów za pomocą badania ultrasonograficznego oraz rezonansu”

(praca własna UM Łódź - współwykonawca).

Dr n. med. Edyta Wlaźlak

  • dr Edyta Wlaźlakginekolog-położnik
  • uroginekolog
  • w trakcie specjalizacji
    z onkologii ginekologicznej

 

Centrum Medyczne „Być kobietą…”

GINEKOLOGIA
UROGINEKOLOGIA
GINEKOLOGIA ONKOLOGICZNA

 Tel. +48 509 49 22 81

Gabinet

Dermed

Dermed
ul. Piotrkowska 48
90-001 Łódź

rejestracja telefoniczna:
(42) 663 14 63
(42) 663 14 60

poniedziałek - piątek
od 8.00 do€“ 20.00

w soboty
od 8.00 do 13.00